Beste artiesten, bezoekers, vrijwilligers van Beeldig Lommel

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en het valt ons dan ook bijzonder zwaar om te melden dat Beeldig Lommel 2020 wordt geannuleerd. Echter, als festival met een internationale werking en met meer dan 50.000 bezoekers willen ook wij onze verantwoordelijkheid nemen en de gezondheid van alle artiesten, bezoekers en iedereen die meewerkt aan dit festival centraal stellen. In ons streven naar een kwalitatief festival kunnen we bovendien als organisatie Beeldig Lommel niet langer in optimale omstandigheden voorbereiden. Ons hart gaat nu uit naar iedereen die getroffen is door de huidige Coronacrisis. Met Beeldig Lommel zien wij jullie graag terug in 2021. #samensterk

 

Dear artists, visitors and volunteers of Beeldig Lommel

We are going through challenging times, so it is with pain in our hearts we are letting you know that Beeldig Lommel 2020 is being cancelled. However, as a festival with an international nature reaching more than 50.000 visitors we too have to take our responsability and put the health of all artists, visitors and everyone involved in this festival first. Moreover, in our pursuit of a high-quality festival we as organization can no longer prepare "Beeldig Lommel" in optimal circumstances. Our hearts go out to everyone who is affected by the current Corona-crisis. We look forward to seeing you again in 2021 #strongtogether